Kiểm tra tên miền
www
Sản phẩm Phần mềm

Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cùng với sự quan tâm đầu tư phát triển các ngành trọng điểm, Chính phủ luôn nhấn mạnh đến công tác đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất và chính xác. Bộ Bưu chính Viễn thông nói chung và Tổng công ty Bưu chính viễn thông nói riêng được chính phủ giao cho trọng trách đó.

 

Bưu điện Thành phố Đà Nẵng là một trong các thành viên đi đầu trong việc tin học hoá quản lý trng toán VNPT. Bên cạnh các ứng dụng đã và đang được khai thác một cách hiểu quả như (CSS – Customer Service System, Quản lý đầu tư, Quản lý điều hành doanh nghiệp,…), hệ thống phần mềm phân phối thu nhập cũng gióp phần không nhỏ trong công tác quản lý.

 

Phần mềm Quản lý Phân phối thu nhập ra đời nhằm đáp ứng công tác phân phối thu nhập cho cán bộ công nhân viên một cách chính xác, nhanh chóng, giảm thiểu sai sót trong công tác phân phối thu nhập tránh ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên.

 

MỤC ĐÍCH CỦA PHẦN MỀM

 

· Thực hiện việc khai báo nghỉ việc theo chế độ và chấm công một cách dễ dàng.

 

· Chia lương tháng, bổ sung và các khoản lợi nhuận một cách chính xác và nhanh chóng.

 

· Tính thu nhập bình quân và thuế thu nhập cho từng nhân viên.

 

· Tránh được sự cố mất mát số liệu nhờ việc lưu số liệu tập trung.

 

· Tổng hợp số liệu một cách nhanh chóng

 

· Hỗ trợ, giám sát thu nhập của mỗi cán bộ nhân viên.

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè