Kiểm tra tên miền
www

Giải pháp phần mềm IBM portal


Hiện nay IBM đang sát cánh với khách hàng xây dựng để xây dựng thiết kế kinh doanh chiến lược và các ví dụ kinh doanh cho các dự án cổng thông tin thành công. Phần mềm WebSphere Portal là một cơ hội tuyệt vời cho các tổ chức để cải tiến việc truy cập và sử dụng thông tin và giảm sự phức tạp của môi trường tính toán hiện nay - trong thời gian của họ, trong sự tiến triển của họ và thích ứng với các mục tiêu kinh doanh ngắn cũng nh ư dài hạn. Một giải pháp công thông tin tích hợp có thể giúp cho các tổ chức có được các lợi ích kinh doanh sau đây:


 Tiết kiệm chi phí. Xây dựng và triển khai các ứng dụng và các dịch vụ nhanh hơn; hợp nhất việc mua phần cứng và phần mềm, và giảm chi phí thuê nhân viên hậu cần và chi phí quản trị.


 Hiệu quả hoạt động và năng suất. Cho phép các nhân viên trong t ổ chức và các đối tác bên ngoài có thể trao đổi thông qua một kênh; liên kết các tiến trình kinh do anh dựa trên sự kiện, xuyên chức năng; nâng cao độ chính xác dữ liệu và hỗ trợ quá trình ra quyết định.


 Tạo ra doanh thu. Tạo ra nhiều thêm các cơ hội bán hàng cho các nhân viên; sử dụng tối ưu các kinh nghiệm chuyên gia của các chuyên gia giỏi thông qua v iệc cộng tác và học tập được cải tiến; và mở rộng thị phần và xâm nhập vào các thị tr ường mới.


 Cam kết sử dụng chuẩn mở. IBM hiện đang ở vị trí dẫn đầu trong việc sử dụng các Trang 4


chuẩn mở cho các dich vụ Internet và dịch vụ Web - không chỉ là trong tầm nhìn và định nghĩa, mà còn trong việc đem các chuẩn này đến thị trường và lập trình viên cho việc sử dung mục đích kinh doanh. Như là một bằng chứng của vị trí dẫn đầu, IBM đang thực hiện các hoạt động để thúc đẩy các chuẩn này cho portal bằng việc đảm nhận vị trí chủ tịch của nhóm OASIS Web Services for Remote Portals và đồng tài trợ cho chuẩn JSR 168, một chuẩn Java API cho việc t ương tác giữa các porlet. Các chuẩn này cho phép người dùng đưa một porlet trong WebSphere Portal thành một dịch vụ Web. Các dịch vụ Web được đưa lên đăng ký UDDI để có thể truy cập bởi những người dùng tiềm năng khác. Một quản trị hệ thống từ một portal khác có khả năng tìm kiếm một đăng ký dịch vụ Web UDDI; tìm một dịch vụ Web; đưa chúng vào
WebSphere Portal; và làm cho nó s ử dụng sẵn sàng cho những người dùng khác.

Ngoài ra, IBM là đồng sáng lập ra công nghệ J2EE® và là một nhà đầu tư thương mại lớn, hiện tại dành 1 tỷ USD hàng n ăm cho hai năm gần đây nhất cho các nền tảng phần mềm Java® và WebSphere

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè