Kiểm tra tên miền
www


Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Server logo_dell_small.png 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 8 Core Server đặt tại USA và Việt Nam (SuperData.vn) với đường truyền tốc độ cao, bạn có thể xem Data Center tại đây.


icon_linux.jpg
LINUX HOSTING
- PHP 5.x, Zend optimizer
- MySQL 5.x
- Protected Directories
- POP3/SMTP/IMAP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- FrontPage Extensions
- 24/7/365 Email & Helpdesk support
- 99.9% Server uptime
- Joomla, PHPBB, OS Commerce,...
- Weekly Backup
icon_win.jpg
WINDOWS HOSTING
- ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x/4.x
- PHP, Zend optimizer , MySQL
- MS Access/MS SQL Server 2005/2008
- ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
- POP3/SMTP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
- 99.9% Server uptime
- 24/7/365 Email & Helpdesk support
- Weekly Backup
Giảm 10% cho khách hàng đăng ký mới / gia hạn 2 năm.
Giảm 15% cho khách hàng đăng ký mới / gia hạn 3 năm.
Giảm 20% cho khách hàng đăng ký mới / gia hạn 4 năm.
Giảm 25% cho khách hàng đăng ký mới / gia hạn 5 năm.


icon_win.jpgWINDOWS HOSTING
Thông Tin
Cá Nhân
Cá Nhân ++
Bán Chuyên Nghiệp
Bán Chuyên Nghiệp ++
Chuyên Nghiệp
Doanh Nghiệp
TM Điện Tử
Server đặt tại
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
Dung lượng
3.072 MB
4.096 MB
6.114 MB
8.192 MB
10.240 MB
20.480 MB
30.720 MB
Băng thông
5GB
10GB
15GB
20GB
30GB
80GB
150GB
Email POP3/webmail
10
15
25
40
50
80
100
Subdomain
3
5
15
20
25
40
60
ASP / ASP.net / PHP
MSSQL2005/2008new0.gif
0
0
1
2
3
5
7
MySQL
0
0
1
1
1
1
1
Park Domain 3 5 15 20 25 40 60
Backup
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Chi phí
36.000/tháng 63.000/tháng 90.000/tháng 135.000/tháng 160.000/tháng 250.000/tháng 380.000/tháng
Thanh toán
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
6 tháng
6 tháng
6 tháng
 Giá trên chưa gồm VAT 10%


icon_linux.jpg
LINUX HOSTING
Thông Tin
Cá Nhân
Cá Nhân ++
Bán Chuyên Nghiệp
Bán Chuyên Nghiệp ++
Chuyên Nghiệp
Doanh Nghiệp
TM Điện Tử
Server đặt tại
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
Dung lượng
3.072 MB
4.096 MB
6.114 MB
8.192 MB
10.240 MB
20.480 MB
30.720 MB
Băng thông
5GB
10GB
15GB
20GB
30GB
80GB
150GB
Email POP3/webmail
10
15
25
40
50
80
100
Subdomain
3
5
15
20
25
40
60
PHP5 , GD2
MySQL5
0
1
2
4
5
8
10
Park Domain 3 5 15 20 25 40 60
Backup
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Chi phí
36.000/tháng63.000/tháng 90.000/tháng135.000/tháng160.000/tháng250.000/tháng380.000/tháng
Thanh toán
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
6 tháng
6 tháng
6 tháng
 Giá trên chưa gồm VAT 10%


title_icon.jpg
CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM:
 - Băng thông: Mỗi 1GB băng thông tiếp theo 20.000 VNĐ/tháng
 - MSSQL Server: Mỗi 1 database tiếp theo 40.000 VNĐ/tháng
 - Storage: Mỗi 100MB lưu trữ tiếp theo 40.000 VNĐ/tháng
Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè