Kiểm tra tên miền
www

là giải pháp tổng thể dành cho các phòng khám, bệnh viện đáp ứng được nhiều cấp độ. Phần mềm giúp quản lý một cách triệt để, thông minh, trợ giúp thu viện phí một cách nhanh chóng, thuận tiện đảm bảo thu viện phí một cách chính xác, tránh được nhiều thủ tục rườm rà gây mất thời gian cho quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân. Ngoài ra hệ thống còn giúp quản lý khách hàng: chăm sóc, phản hồi, nhắc nhở khách hàng qua giải pháp sms tạo nên mô hình tổng thể giữa: Quản lý – Marketing giúp bệnh viện, phòng khám có hình ảnh tốt trong tâm trí bệnh nhân.

MỘT SỐ TÍNH NĂNG CƠ BẢN PHẦN MỀM QUẢN LÝ  PHÒNG KHÁM

 Quản lý tiếp nhận – Khám bệnh:

·         Tiếp nhận, lưu hồ sơ bệnh nhân.

·         Tiếp nhận nhu cầu khám chữa bệnh.

·         Phân loại bệnh nhân là đối tượng khám dịch vụ hay khám theo chế độ BHYT.

·         Thu tiền khám bệnh ban đầu.

·         Tự động chuyển bệnh nhân vào phòng làm các cận lâm sàng.

 

Quản lý cận lâm sàng (Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh):

·         Làm xét nghiệm các cận lâm sàng.

·         Chuẩn đoán hình ảnh.   

·         Quản lý tất cả kết quả thực hiện xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh.

·         Chuyển bệnh nhân vào phòng khám bệnh của bác sĩ.

 

Khám bênh, kê đơn thuốc:

·         Tiếp nhận kết quả làm cận lâm sang.

·         Kết luận bệnh án.

·         Kê đơn thuốc.

 

Quản lý dược phẩm:

·         Xuất thuốc theo đơn thuốc(bao gồm cả hoạt động bán lẻ).

·         Nhập thuốc về kho.

·         Xuất thuốc chuyển kho.

·         Kiểm kê hàng tồn.

·         Quản lý thông tin hủy thuốc, thuốc hết hạn, thuốc trả lại.

·         Quản lý vật tư như: Bông, gạc, kim tiêm …

 

Quản lý viện phí:

·         Thu phi khám chữa bệnh(theo đối tượng có BHYT hay làm dịch vụ).

·         Thu các khoản phí khác

·         Báo cáo doanh số, chi phí.

 

Báo cáo phục vụ lãnh đạo:

·         Kết xuất tất cả báo cáo phục vụ nhu cầu quản lý, điều hành hoạt động phòng khám của bệnh viện bệnh viện.

·         Báo cáo chi tiết kết quả làm việc của bệnh nhân, y tá…để phục vụ công tác tính lương cán bộ.

·         Báo cáo doanh số, chi phí, lợi nhuận kinh doanh

 

Quản lý bệnh nhân, bệnh án

·         Hệ thống cho phép tích hợp mã vạch để quản lý hồ sơ bệnh nhân.

·         Mã vạch sẽ được quản lý xuyên suốt quá trình khám chữa bệnh, kê đơn thuốc.

·         Quản lý bán thẻ bảo hiểm, thẻ ưu đãi ..

 

Quản trị hệ thống:

·         Phân quyền người dùng tới từng tính năng, nghiệp vụ

·         Tạo sao lưu, phục hồi dữ liệu

·         Theo dõi lịch sử truy cập của người dùng

·         Can thiệp dữ liệu khi cần thiết 

 

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè