events
Gã khổng lồ trong lĩnh vực phát triển chip, Intel, nhiều khả năng sẽ trì hoãn việc ra mắt bộ vi xử lí Ivy Bridge, thế hệ được xem là nền tảng cho các ultrabook trong tương lai.
Kiểm tra tên miền

www
Hỗ trợ trực tuyến
Phần mềm
Được thiết kế phù hợp với từng doanh nghiệp, quản lý tốt tình hình nguồn nhân lực, theo dõi, lưu trữ và khai thác thông tin một cách hiệu quả. Phần mềm có thể quản lý toàn diện các hoạt động liên quan...
Phát triển Web
Phát triển web thường chỉ có liên quan tới mặt kỹ thuật để xây dựng một website nhưng lại là một phạm vi chung với bất kỳ các quá trình có liên quan nào tới website, ứng dụng web, phát triển thương mạ...
Gia công phần mềm
GSS cung cấp sự hỗ trợ chuyên nghiệp cho nhiều loại phần mềm ứng dụng C#,.NET, trong nhiều dạng hệ thống và môi trường. Chúng tôi giúp giải quyết không chỉ những khía cạnh kỹ thuật mà còn tính hiệu qu...
Bảo mật hệ thống
Sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị kỹ thuật, phương tiện truyền tin và mạng internet dẫn đến các dữ liệu số hiện nay được sao chép, truyền tải và phổ biến dễ dàng, nhanh chóng, tức thời. Cùng ...
Ứng dụng di động
GSS cung cấp các dịch vụ phát triển ứng dụng di động, tối ưu hóa tính cơ động cho khách hàng. Với các sản phẩm chúng tôi cung cấp, người sử dụng có thể trải nghiệm việc truy cập các nguồn thông tin lu...
  • Khách hàng chọn từ khoá phù hợp với lĩnh vực kinh doanh cuả ...
  • Quảng cáo
  • Google AdwordsGoogle Adwords
    SEOSEO