Kiểm tra tên miền
www
BIỂU PHÍ MUA BẢN QUYỀN
 Đơn giá tại Mắt BãoGiá tại Hosting Controller
Hosting Controller (Windows)
HC7,8 Windows (Unlimited Domains)
9.300.000 VNĐ/Server
9.500.000 VNĐ/Server
HC7,8 Windows (250 Domains)7.400.000 VNĐ/Server7.581.000 VNĐ/Server
HC7,8 Windows (100 Domains)4.600.000 VNĐ/Server4.731.000 VNĐ/Server
HC7,8 Windows (For Mail/DNS/DB on Remote)1.700.000 VNĐ/Server1.881.000 VNĐ/Server
Hosting Controller (Linux)
HC7,8 Linux (Unlimited Domains)4.600.000 VNĐ/Server4.731.000 VNĐ/Server
HC7,8 Linux (250 Domains)3.600.000 VNĐ/Server3.785.000 VNĐ/Server
HC7,8 Linux (100 Domains)2.200.000 VNĐ/Server2.375.000 VNĐ/Server
HC7,8 Linux (For Mail/DNS/DB on Remote)880.000 VNĐ/Server931.000 VNĐ/Server
BIỂU PHÍ THUÊ BẢN QUYỀN
 Đơn giá tại Mắt BãoGiá tại Hosting Controller
Hosting Controller (Windows)
HC7,8 Windows (Unlimited Domains)750.000 VNĐ/Server/Tháng760.000 VNĐ/Server/Tháng
HC7,8 Windows (250 Domains)560.000 VNĐ/Server/Tháng570.000 VNĐ/Server/Tháng
HC7,8 Windows (100 Domains)370.000 VNĐ/Server/Tháng380.000 VNĐ/Server/Tháng
HC7,8 Windows (For Mail/DNS/DB on Remote)185.000 VNĐ/Server/Tháng190.000 VNĐ/Server/Tháng
Hosting Controller (Linux)
HC7,8 Linux (Unlimited Domains)370.000 VNĐ/Server/Tháng380.000 VNĐ/Server/Tháng
HC7,8 Linux (250 Domains)300.000 VNĐ/Server/Tháng307.000 VNĐ/Server/Tháng
HC7,8 Linux (100 Domains)185.000 VNĐ/Server/Tháng190.000 VNĐ/Server/Tháng
HC7,8 Linux (For Mail/DNS/DB on Remote)90.000 VNĐ/Server/Tháng95.000 VNĐ/Server/Tháng

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè