Kiểm tra tên miền
www

GIỚI THIỆU CHUNG
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nguồn nhân lực là một yếu tố vô cùng quan trọng đóng góp vào sự thành công của các Doang nghiệp. Để quản lý được nguồn nhân lực một cách khoa học và hiệu quả là một vấn đề hết sức khó khăn đối với các nhà quản lý. Nhận thấy sự cần thiết này , Công ty GSS đã tập trung nghiên cứu và xây dựng “Phần mềm quản lý nhân sự ”, giúp cho các nhà quản lý dễ dàng hơn trong công tác quản lý nguồn nhân lực của mình, tiết kiệm nhiều thời gian và cho phí công việc đó.
Các tính năng chủ yếu của chương trình:
1. Mô hình tổ chức :
Phần mềm QLNS được xây dựng theo mô hình tổ chức của các doanh nghiệp : bao gồm tổ chức các đơn vị
, các phòng ban, các tổ… Từ đó đưa ra các báo cáo về nhân sự của từng đơn vị thành viên, từng phòng…đáp ứng yêu cầu quản lý nhân sự của nhà quản lý.
2. Quản lý nhân viên :
- Quản lý CBCNV dựa trên các yếu tố: Lý lịch các nhân, trình độ học vấn, các mối quan hệ cá nhân, sức khoẻ bản thân…Từ các thông tin này, phần mềm tự động đưa ra hợp đồng lao động cho CBCNV trong doanh nghiệp.
- Quản lý các vấn đề liên quan đến CBCNV như BHXH, BHYT, BHLĐ.
3. Thông tin tuyển dụng :
Quản lý thông tin tuyển dụng như: Lý lịch ứng viên, kinh nghiệm công tác, kết quả phỏng vấn, tình trạng sức khoẻ…
4. Quá trình công tác:
Quản lý quá trình công tác, đào tạo nâng cao, khen thưởng kỷ luật, quá trìng lên lương…Từ đây nhà quản lý có thể đưa ra các đánh giá về nhân viên phục vụ kịp thời cho việc khen thưởng, lên lương cũng như đưa ra chính sách học tập nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc của doanh nghiệp…
5. Giao diện nhập liệu :
- Giao diện nhập liệu dễ dàng, thân thiện, hệ thống phím chức năng thống nhất trong toàn chương trình. Thông tin đơn giản, dễ hiểu, có thể cập nhật bất kỳ thời điểm nào.
- Có chế độ Backup dữ liệu, khoá dữ liệu theo thời gian, phân quyền theo chức năng của người sử dụng.
6